Angst

I Menta har vi lang erfaring med behandling av angst og relaterte plager, og våre kompetente behandlere vil skreddersy behandlingen til nettopp deg.

Illustration
Tvangslidelse (OCD)
Card icon
Panikkangst
Card icon
Generalisert angst
Card icon
Sosial angst
Card icon
Spesifikk fobi
Card icon

Frykt. En sterk og ubehagelig følelse som tydelig merkes i kroppen. Du kan føle at hjertet ditt begynner å slå, hendene blir klissete, pusten blir raskere og oppmerksomheten blir smalere. Angst har opphav i nøyaktig samme system, men kan for noen føles vagere og vanskeligere å gjenkjenne. Kanskje kjenner man på uro, muskelplager, tanketåke, dårlig søvn, hodepine eller bekymring.

Når man har angst har frykten blitt plagsom og forstyrrende i hverdagen. Det er mange som rammes av angst; en norsk studie* indikerer at så mange som en fjerdedel av befolkningen vil få en angstlidelse i løpet av livet.

Angst kan være ødeleggende for personen som rammes, siden den ofte gjør det vanskelig å fungere i hverdagen. Mange kan falle utenfor skole, jobb og studier. Det er også vanlig at angstlidelsen påvirker sosiale relasjoner og nære pårørende på ulike måter.

Heldigvis finnes det god behandling! Ofte vil behandlingen inkludere både samtaler med behandler og ulike øvelser for å hjelpe deg til å mestre de vonde tankene og angsten som nå er vanskelig å håndtere. Angstplager er ikke noe man trenger å “lære å leve med” – det er fullt mulig å oppleve bedring! Målet med behandling vil være at man skal kunne gå videre i livet uten at angsten får bestemme.

*Kringlen, E., Torgersen, S. & Cramer, V. A Norwegian psychiatric epidemiological study. American Journal of Psychiatry 158, 1091-1098 (2001) https://www.fhi.no/fp/psykiskhelse/psykiskelidelser/angst/