Andre tilbud

Vi tar i bruk, vi utvikler og vi deler! Vi mener at god hjelp skal være tilgjengelig for alle. Vi ønsker derfor å dele vår kompetanse med andre. Vi tilbyr kurs, forelesninger og veiledning for helse- og skolepersonell, samt undervisning og forelesninger for større forsamlinger, som eksempelvis skoleklasser. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.

Illustration
Skriv til oss
Skriv til oss

klinikk@menta.no