IBS

Irritabel tarm-syndrom (IBS) er en funksjonell mage-tarmsykdom. Det anslås at omtrent 10% av befolkning er rammet av IBS. Ved IBS er funksjonen til mage-tarm redusert, og man plages med mage-tarm relaterte symptomer som blant annet magesmerter, oppblåsthet, forstoppelse eller diaré. Alvorlighetsgraden på symptomene vil variere fra person til person, og kan også variere hos den enkelte over tid. IBS-diagnosen stilles hos lege der man gjennomgår sykehistorie og kroppslige undersøkelser der andre tilstander som kan forklare plagene må utelukkes. IBS kan være svært plagsomt og hemmende for den som er rammet, men er ikke farlig.

Illustration

Behandling som anbefales for IBS er fysisk aktivitet, kostholdsendringer, medikamentell behandling rettet mot spesifikke plagsomme symptomer og psykoterapi. Bruk av kognitiv atferdsterapi for IBS har vist seg å gi gode resultater. Fokus her vil være å bryte med den onde sirkelen av tenkemåter og handlinger som kan bidra til at mageplagene opprettholdes. For personer som ikke har effekt av livsstilsendringer og/eller medisiner, er det også studier som viser at hyponose kan ha effekt.