Behandling

Menta tilbyr behandling tilpasset dine plager og dine behov. Alle psykologene hos oss har spisskompetanse på korttidsterapi, angst og relaterte plager. Hos Menta fokuserer vi på avgrenset og dokumentert effektiv behandling for ulike plager. Vi tilbyr fleksibel behandling og oppfølging, og er tilgjengelige både på video og med oppmøte i våre klinikker i Bergen og Stavanger.

Illustration

Gjennom appen vår eller via innlogging på våre nettsider vil du ha enkel tilgang til dine videokonsultasjoner, oversikt over timeavtaler, mulighet for å bestille eller avbestille timer, samt tilgang på relevant informasjon, videoer, tekstmateriell og meldinger som din behandler kan sende til deg under oppfølgingen. Innlogging gjennom både appen og nettsidene våre er trygt og gjøres via krypterte løsninger.

Sammen med deg vil vi kartlegge dine behov og lager en plan for veien videre. Hos Menta er samarbeider vi hyppig med våre kollegaer i teamet, slik at du kan være trygg på at din behandler har den nødvendige kompetansen og ferdighetene som kreves for å hjelpe deg til å nå dine mål.

Vi kan tilby
  • Individuell behandling over video eller med oppmøte

  • Korttidsterapi

  • Eksponeringsterapi

  • Samtaleterapi

  • MCT

  • CBT

  • HRT

  • Hypnose for IBS