Tics

Tics er plutselige og ufrivillige rykninger, bevegelser eller lyder. Ufrivillige kroppslige bevegelser kalles motoriske tics, mens ufrivillige lyder kalles vokale tics. Har man både motoriske og vokale tics, og disse har vært tilstede over ett år og oppsto før fylte 18 år, kalles dette Tourettes syndrom. Tilstanden er helt ufarlig, men kan være plagsom og sjenerende. For noen kan tilstanden være smertefull fordi ticsene medfører kropplig skade eller belastning. Selv om tics er plutselige og ufrivillige, kjenner mange at det bygger seg opp en trang til å utføre begevelsen. Trangen blir gjerne sterkere frem til ticset er utført. Man vil da oppleve en viss lettelse. Tics kan oppstå tilfeldig eller forverres ved stress. For de fleste krever tics ingen behandling, men dersom tilstanden medfører sosial eller fysisk lidelse, er sjenerende eller om man av andre årsaker opplever tilstanden som plagsom, kan man søke behandling.

Illustration