Depresjon

Når man er deprimert vil man kunne føle seg trist, nedstemt eller lei seg. Det kan føles som om alt er håpløst. Man kan også merke at man har mistet interessen for aktiviteter som man tidligere likte eller satte pris på. Noen kan også merke at de er mer irritable enn vanlig. Når man er deprimert vil man også kunne sove mer, mindre eller dårligere enn man pleier. Man kan føle seg trøtt og energiløs på dagtid. Andre opplever økt uro og at det kan være vanskelig å sitte stille. Det kan være vanskelig å konsentrere seg eller følge med på aktiviteter på jobb, skole og på fritiden. Man kan merke endringer i appetitt og spise enten mer eller mindre enn man pleier, og mange opplever at de går opp eller ned i vekt uten å ville det selv. Man kan få nedsatt sexlyst, tap av selvtillit og mange føler sterk skyldfølelse overfor seg selv og de rundt. Det er ikke uvanlig å ha perioder med nedstemthet eller at man mister interesse for ting i hverdagen. Dersom de to siste ukene har vært preget av depressive symptomer, er det mulig at man har utviklet en depresjon.

Illustration

For mange blir depresjon en plage som oppstår som en konsekvens av andre vansker i livet. Det er ikke uvanlig å oppleve depressive symptomer i tillegg til eksempelvis angstplager, og for noen utløses depressive symptomer i etterkant av belastende hendelser i livet eller som følge av stress. For mange vil en depresjon kunne gå over av seg selv, men det er også mulig å bli kvitt plagene gjennom behandling.