Stress

Stress er en normal mental og kroppslig reaksjon i møte belastning eller endring. Stress oppstår når vi ikke opplever å ha ressursene som kreves til å håndtere kravene som blir stilt oss, men kan også oppstå uten noen klar årsak. Mange kan kjenne på stress i et travelt hverdagsliv hvor man må sjonglere jobb, familie, sosiale relasjoner og egentid.

Illustration

Stress kan vise seg på ulike måter; rastløshet og uro, nedstemthet, søvnplager, hodepine, konsentrasjonsvansker, mageproblemer, skjelving m.m. Det er ikke farlig å kjenne på stress i perioder, og stress trenger ikke være noe negativt! Dersom man opplever å ha et plagsomt høyt stressnivå, eller ønsker å få råd om hvordan man kan håndtere stress og utfordrende perioder i livet, er det god hjelp å få.

Bekymring

Mange har tanker som kverner i hodet og bekymrer seg for ulike ting i hverdagen. Bekymringstanker kjennetegnes av at de ofte handler om ting som kan gå galt eller fæle ting som kan skje i fremtiden. Kanskje kjenner man på spenningshodepine, uro eller slitenhet også. Det er helt normalt å bekymre seg fra tid til annen, men hvis du kjenner at det begynner å påvirke hvordan du har det og hverdagen din, kan det være fint å snakke med en psykolog. I timene vil man ha fokus på hensiktsmessige måter å møte bekymringene på, slik at du kan gjenvinne hverdagen din og få det bedre.