Woman
Shapes

Behandling for angst og relaterte lidelser

Hos Menta får du behandling av psykologer som har spisskompetanse. Vi tilbyr de mest effektive metodene og tilpasser disse for å gi deg best mulig hjelp. Hos oss er det lav terskel til behandling som holder høy kvalitet.

Tangle
Shapes

Ikke la angst eller depresjon styre livet ditt

De fleste som er rammet av angst, depresjon eller relaterte utfordringer har forsøkt å løse problemene på egen hånd, men uten å lykkes. Mange har mottatt hjelp som ikke har gitt ønsket resultat. Til tross for dette vet vi at mulighetene for bedring er gode når vi tar i bruk kunnskapsbasert behandling. Forutsatt at behandling gis med nødvendig spisskompetanse.

Gode behandlingsforløp

Gjennom kunnskapsbasert og skreddersydd behandling vil mange oppleve god effekt når behandlingen gis som et kort og konsentrert forløp. Andre vil trenge noe mer tid og tettere oppfølging. Ved Menta har vi derfor ulike behandlingsforløp og format for å sikre at tilbudet er persontilpasset og tilstrekkelig skreddersydd.

Lav terskel til høy kvalitet

Alle som tar kontakt med Menta får tilbud om en samtale med en av våre eksperter. Sammen kartlegger vi dine behov og lager en plan for veien videre. Hos Menta er vi organisert som spesialiserte team slik at du kan være sikker på at din behandler har nødvendig spisskompetanse og samarbeider med kolleger som har spisskompetanse på andre områder.

Shapes

Vår Visjon: We mind the Gap

Det hjelper ikke at det finnes effektiv behandling dersom den ikke tas i bruk eller ikke gis med tilstrekkelig kvalitet. Innen fagfeltet har det blitt påpekt at det finnes et betydelig gap mellom det forskning og retningslinjer anbefaler og det som faktisk tilbys. Menta har som mål å lukke dette gapet. Vi tar i bruk metoder som har vist seg å gi gode resultater og jobber systematisk for å sikre at dette tilpasses og skreddersys den enkelte.

Hvem er vi?

Espen Handeland Øvrehus
Shapes
Espen Handeland Øvrehus

Klinikkleder Menta Helse / Psykologspesialist

Trond Klæboe
Shapes
Trond Klæboe

Daglig leder Menta Tech / Ingeniør

Teamet bak Menta
Shapes
Teamet bak Menta

Grunnleggerner

Tangle

Innovasjonsklinikk

Ved Menta har vi utviklet prosedyrer og rammeverk som sikrer at erfaringer og resultater kommer nye pasienter til gode. Vi jobber systematisk for å utvikle stadig bedre behandlingsmetoder og verktøy. Ved våre klinikker kan vi hjelpe mange, men målet er å hjelpe langt flere gjennom å tilby behandlere opplæring, veiledning og tilgang til løsningene vi utvikler. Vårt fagteam har lang erfaring kan vise til gode resultater innen klinisk forskning og metodeutvikling.

Shapes

Sosialt entreprenørskap

Vi gir oss aldri i kampen for å sikre at de som er rammet av psykisk lidelse har lav terskel til behandling som holder høy kvalitet. Teamet bak Menta har gjennom 20 år bidratt til internasjonalt anerkjent forskning og innovasjon. Dette har gitt resultater. Vi er likevel overbevist om at våre viktigste bidrag ligger i tiden som nå kommer. I alt vi gjør opererer vi med dobbel bunnlinje. Vi står med en fot plantet i et brennende engasjement for å skape endring innen et felt som sårt trenger det. Vi står samtidig med en fot godt plantet i nøktern analyse som tilsier at vi kan skape et økonomisk bærekraftig foretak der investorer og ildsjeler kan møtes og sammen gjøre en forskjell.

Behandling på dine premisser

For å tilpasse behandlingen etter dine behov tilbyr vi behandling ved oppmøte i våre lokaler eller som digitale konsultasjoner. Det er også anledning til å gjennomføre et behandlingsopphold ved vårt senter på Montana i Bergen. Sammen finner vi den mest effektive løsningen for deg.

Tangle

Trykk her for å bestille en uforpliktende avklaringssamtale med en av våre eksperter.

Contact