Hudplukking eller hårnapping

Hud- og hårplukkingslidelse innebærer at man opplever en trang til å plukke på huden eller nappe hår fra ulike steder på kroppen.

Illustration

Trangen er vanskelig å kontrollere og man ender opp med å plukke/nappe selv om man prøver hardt å la være. For noen kan dette føre til skader på hud eller hårtap på områdene man plukker på. Hud- eller hårplukkingslidelse er plager som ikke så mange snakker om. Det er kanskje fordi mange kjenner på skam og fordi plagene gjerne blir underkommunisert eller bagatellisert i samfunnet og i behandlingsapparatet. Samtidig er det like mange som blir rammet av hud- eller hårplukkingslidelse som mer kjente psykiske vansker som panikkangst og tvangslidelse (OCD).

Disse plagene kan medføre mye lidelse for dem som er plaget, og samtidig angst eller depressive symptomer, sykefravær og fysiske skader eller infeksjoner som følge av napping/plukking er ikke uvanlig.