Råd til deg som står fast

Vi anbefaler at du setter deg høye mål for behandlingen. Det å bli kvitt en angstlidelse handler om å leve et liv slik du ønsker å leve det, uavhengig av hvilke tanker og følelser som dukker opp.

Illustration

Vit at du ikke er alene om å ha en angstlidelse

Angstlidelser er blant de vanligste psykiske lidelsene i befolkningen og kan være svært ødeleggende for dem som er rammet. Har man en angstlidelse er det ikke et tegn på at noe er galt med hjernen eller personen som er rammet. Det ser ut til at hvem som helst kan utvikle angst, der man havner inn i et mønster som gjør at frykten tar overhånd og bestemmer over livet.

Det er ikke farlig å være redd

Det er svært ubehagelig å bli redd, og vi blir det alle sammen fra tid til annen. Når man har en angstlidelse har frykten blitt et problem og et hinder i hverdagen. Angst er ubehagelig, men helt ufarlig! Man kan sammenlikne angstreaksjonen i kroppen med en alarm som varsler om mulig fare. Selv om alarmen kan være støyende og ubehagelig, er den ikke farlig i seg selv. Fryktsystemet er kroppens eget alarmsystem og er spesialdesignet for å kunne redde oss ut av farlige situasjoner. Det er nyttig og helt nødvendig at kroppen er utstyrt med et slikt system. Det hadde vært rart om systemet som skal hjelpe oss å overleve, var farlig eller skadelig!

Det er vanskelig å snakke seg ut av angsten

Når man har angst, vet man gjerne selv at det er overdrevet eller unødvendig å være så redd. Dette kan gjøre at mange med angst føler på skam og skyld, fordi de ikke klarer å “skjerpe seg”. Man har kanskje flere ganger prøvd å snakke selv til fornuft, og mange får velmenende råd og tilbakemeldinger fra de man har rundt seg: “Det er ikke noe å være redd for!” “Det er ikke farlig - slapp av”. Men man er fremdeles like redd! Dessverre bryr ikke angsten seg om fornuft eller logikk, ord eller faktakunnskap. Angsten snakker ikke, den handler. Det er derfor også vanskelig å snakke seg ut av en angstlidelse. Løsningen er å begynne å oppføre seg annerledes i møte med angst og ubehag. Det er dette eksponeringsbehandling handler om. Å oppføre seg annerledes i møte med angsten er mye mer effektivt enn å prøve overbevise seg selv med ord om at noe ikke er farlig.

Prøv å ikke gjøre tilpasninger i livet på grunn av angsten

Det er naturlig å prøve å unngå det som er skummelt og ubehagelig. Det er ofte fristende å trekke seg unna og gjøre tilpasninger i livet for unngå eller roe ned angst. Problemet er at forsøk på å dempe og unngå angst kan virke forsterkende på sikt. Du frarøver deg selv mestringsopplevelser og forteller deg selv at angsten og de angstvekkende situasjonene er farlige. Vårt råd til deg er derfor å forsøke å ikke gjøre tilpasninger i livet for å unngå eller roe ned angsten, men heller prøve å leve så normalt som mulig på tross av ubehaget.

Ikke tro på det angsten forteller deg

Hva angsten handler om er forskjellig fra person til person, men én ting er felles for alle; angsten forsøker å lure deg og den spiller på følelsene dine. Som regel handler lureriet om hvor skummelt noe er eller hvor forferdelig det ville vært om det skulle skje. Angsten kan også fortelle deg at du er et dårlig menneske, at du er uansvarlig, skjør, dum, rar eller at du aldri vil bli frisk. I angstbehandling er vi opptatt av å trene på å ikke lytte til angsten og ta sjansen på at den bløffer. Vi anbefaler deg derfor å ikke tro på angsten. Lytte heller til deg selv og din egen fornuft, slik at du kan følge dine drømmer og leve livet slik du ønsker det!

Gi opp den “falske” kontrollen

Angsten kan som sagt lure oss. Den sier at det er lurt å ta kontroll og passe på at det man er redd for ikke skjer. Jo mer man forsøker å ta kontroll, jo større blir gjerne usikkerheten. Det blir ofte vanskeligere å få kontroll jo hardere man prøver. For å få tilbake ekte kontroll og styring i eget liv, er vårt råd til deg å forsøke å gi slipp på den falske kontrollen som angsten sier at du må ta. Det er ofte skummelt å ta dette valget, men det kan være riktig gjøre det likevel.

Du må selv ta valget

Mange har nære folk rundt seg som også har et sterkt ønske om at man skal søke hjelp for å bli kvitt angstlidelsen. Dette er som regel et uttrykk for omsorg, og støtte og motivasjon fra andre kan være kjempeviktig. Samtidig er det krevende å ta seg ut av en angstlidelse og det er du som må gjøre jobben. Du må selv ta aktive valg om å trosse det du er redd for. For at eksponering skal virke best mulig, må du gi behandlingen et helhjertet forsøk og derfor kan ikke andre ta valgene for deg. Selv om det er du som må ta valget, kan det være vanskelig å lykkes på egenhånd. Hjelp, støtte og veiledning fra en kompetent behandler vil være viktig for de fleste.

Er du motivert nok, er det bare å gå i gang

Det kan være fristende å vente med behandling til man føler seg 100% klar. Risikoen er at man da kan måtte vente veldig lenge. Tanken på å gå i gang med behandling vil sjelden føles lystbetont. Når man har en angstlidelse ligger det i lidelsens natur å forsøke å unngå det som føles skummelt og det man er redd for. Heldigvis trenger du ikke å være 100% klar for behandling for at den skal virke. Man må bare være motivert nok og ha bestemt seg for å gjennomføre så godt man kan. Det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne prosessen og hvordan man kan bli klar til å ta tak i utfordringene man har.

Finn frem til hvorfor du vil ta et oppgjør med angstlidelsen

Det er sannsynlig at du opplever at angsten tar fra deg mye i livet som gir glede og mestring. Dette kan være store ting som utdanning, jobb, reiser og kjærlighetsliv. Det kan også være ting i hverdagen, som å være sammen med venner og familie, dra steder man ønsker å dra eller drive med aktiviteter man liker. Angsten kan ta fra oss friheten til å leve det livet vi ønsker. Ofte er det nyttig å finne frem til dine grunner for å trosse angsten. Våg å tenke på hva du ville gjort dersom angsten ikke lenger var en begrensning. Bruk dette som en motivasjon til å fortsette når du står overfor krevende situasjoner. Det kan gi styrke og mot til å trosse angsten når du trenger det mest. Før vi starter med behandling vil vi hjelpe deg å finne frem til hvorfor du ønsker å ta et oppgjør med angsten.

Finn frem til det som står i veien

Det er skummelt å ta et oppgjør med angsten. Man kan av ulike grunner tenke at det ikke er lurt og at man burde la være eller vente. Hvis dette gjelder deg, anbefaler vi deg å prøve å få tak i hva dette skyldes. Er det bekymringer for hva som kan skje hvis du går i gang? Eller er det praktiske hindringer, som økonomiske problemer eller mangel på tid? Det er nyttig å løse opp i hindringer før man går i gang med behandling. Dette kan du få hjelp til i samtale med våre behandlere.

Både store og små valg er viktige

Når man utfordrer angsten og jobber seg ut av en angstlidelse møter man stadig på veiskiller der man må velge mellom å lytte til angsten eller å gjøre det man egentlig ønsker. Det siste alternativet kan innebære ubehag, men er også veien ut av angstlidelsen. Noen av valgene man tar er store, mens andre er små. Vi ser at også de små valgene er viktige. Gjennom både store og små valg har du mulighet til å markere at det er du og ikke angsten som bestemmer! Å ha med seg en erfaren behandler til å hjelpe deg i til å ta gode valg, er noe som vil gjøre kampen mot angsten lettere å vinne.

Måten du møter ubehaget på er viktig

Når man skal utfordre angsten og eksponere seg for det man er redd for, er det fort gjort gå i fella og gjøre ting på angstens premisser. Da vil ikke eksponeringen ha den effekten man ønsker. Om man fortsetter å roe ned angsten eller forsøker å forhindre katastrofen som angsten truer med, er man stadig på lag med angsten. Man oppfører seg som om situasjonen er farlig og som om angsten er reell. For å bryte ut av angstlidelsen krever det at man gjennomfører eksponering på en måte der man ikke lenger er på lag med angsten. Prøv derfor å ikke gjøre ting for å bli mindre redd, men ta sjansen på å oppføre deg som om det er helt trygt, selv når angsten prøver å lure deg til å tro at det faktisk er fare på ferde.

Det finnes god behandling

Mange går med en angstlidelse i årevis før de søker hjelp. Dette er synd, siden det finnes svært god behandling. Hvis du opplever å stå fast i en angstlidelse, anbefaler vi deg derfor å søke hjelp. En forutsetning for god behandling er at man har en behandler man har tiltro til og som forstår deg og det du synes er vanskelig. Det er også sentralt at behandlingen skreddersys til akkurat deg og dine plager. Sammen med en erfaren behandler kan man trene på å bryte med det uheldige mønsteret som angstlidelsen utgjør. Man må handle, ikke snakke seg ut av en angstlidelse. Slik kan man ta tilbake styringen i eget liv.

Våg å tro at du kan bli kvitt angstlidelsen

Vi anbefaler at du setter deg høye mål for behandlingen. Det å bli kvitt en angstlidelse handler om å leve et liv slik du ønsker å leve det, uavhengig av hvilke tanker og følelser som dukker opp. Svært mange opplever god effekt av behandling og det er grunnlag for å tenke at man kan få det bedre. Vi ser at jo mer man går inn for å bryte med angstlidelsen, jo raskere slipper den taket. Vårt råd er derfor å våge å tro at det er mulig å bli helt kvitt plagene, og at du kan gå videre i livet uten at angsten setter begrensninger.