Tor Sunde

Tor Sunde

Psykologspesialist og PhD, ved Kristiansandskontoret

Tor er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har doktorgrad knyttet til tvangslidelse (OCD). Han har over 20 års erfaring fra flere områder i spesialisthelsetjenesten, både i poliklinikk, døgnavdeling, ledelse og veiledning av psykologer. De siste 10 årene har Tor jobbet ved Angst- og OCD teamet ved Sørlandet sykehus og har deltatt i forskningsprosjekter innenfor OCD feltet. Til daglig jobber han mest med eksponeringsterapi for ulike angstlidelser (f.eks. panikklidelse, sosial fobi) og OCD, både i form av 4-dagers gruppebasert behandling og individuell behandling. I tillegg har han erfaring med å behandle fobier (f.eks. edderkopp, sprøyte, blod, oppkast) og andre allmennpsykiatriske lidelser slik som personlighetsforstyrrelser, depresjoner og utredning av ADHD. Tor har videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi og veilederutdanning i kognitiv terapi. For tiden videreutdanner han seg i metakognitiv terapi.

Dette sier Tor om seg selv

For meg er det viktig at jeg kan gi deg en følelse av å være trygg og forstått i samtalerommet. Det er ingen tanker som er dumme eller farlige å fortelle om. Jeg er en aktiv lytter som vil gi deg tid til å fortelle. Samtidig vil jeg raskes mulig finne ut hva som er mest sentralt for deg å få endret på. Min erfaring er at de som oppsøker hjelp for plagsomme følelser og tanker kommer inn på det som er mest essensielt for dem allerede i løpet av den første timen. Angst, og negative antagelser en har om seg selv, fører ofte til at en blir overdrevent forsiktig eller unngår situasjoner som kan utløse de vonde følelsene. Jeg ønsker sammen med klienten å utforske disse «reglene» som angst og negative antagelser ofte styrer oss til å gjøre eller ikke gjøre. Når dette er kartlagt kan endringsarbeidet starte.