Kristiane Hagene

Kristiane Hagene

Psykolog ved Bergenskontoret

Kristiane har mange års erfaring med behandling av flere ulike angstlidelser og tvangslidelse. Hun har tidligere jobbet ved OCD-teamet i Bergen, hvor hun i tillegg til behandling har drevet opplæring av andre terapeuter og behandlerteam, veiledet psykologistudenter og vært teamleder på angstteam. Hun er sertifisert behandler, gruppeleder og veileder i den anerkjente behandlingsformen 4-dagersbehandling, som er en måte å gi konsentrert behandling for OCD og angstlidelser. Kristiane har erfaring med både korttids- og konsentrert behandling, og lengre behandlingsløp. Hun har en særlig interesse for behandling av sosial angst. Hun jobber også mye med panikkangst og bekymring. Kristiane spesialiserer seg for tiden i kognitiv terapi, og bruker ofte metakognitiv terapi og eksponering i behandling.

Dette sier Kristiane om seg selv

Jeg er opptatt av å tilpasse behandlingen til deg og dine plager, og vet at psykiske plager ofte kan være sammensatte. Derfor ønsker jeg å forstå og sortere i dine utfordringer sammen med deg, slik at vi kan finne løsninger på det som nå kanskje føles overveldende og fastlåst!

Dette sier Menta-teamet om Kristiane

Kristiane er en omsorgsfull, nysgjerrig og dyktig behandler, som er opptatt av å gi deg akkurat den hjelpen du trenger. Hun har en egen evne til å raskt få god og oversiktlig forståelse av problemstillinger og til å forklare selv komplekse ting på en forståelig og enkel måte. Kristiane ser muligheter der mange andre bare ser hindere.