Espen Handeland Øvrehus

Espen Handeland Øvrehus

Klinikkleder og psykologspesialist ved Bergenskontoret

Espen har lang erfaring fra flere områder i spesialisthelsetjesten, både med barn og voksne, i døgnavdeling og poliklinikk, med hovedvekt på angstlidelser, men også mer sammensatte tilstander. Han har jobbet i mange år ved OCD-teamet i Bergen, hvor han siste tiden var teamleder for OCD-teamet. Han har deltatt i forskningsprosjekter knyttet til OCD tilbakefallspasienter og pasienter med tilleggsdiagnoser. Espen har stått for opplæring ved etablering av nye OCD-team rundt om kring i Norge, og veiledet andre instanser i helsetjenesten i sammensatte saker. Han har også videreutdanning i metakognitiv terapi, kognitiv terapi, C-BIT/HRT (behandling for tics og tourettes), i tillegg til omfattende erfaring med korttidsbehandling og 4-dagers behandling ved bruk av eksponering for angstlidelser. Ut over dette har Espen jobbet med behandling knyttet til IBS ved nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmplager. Han har også vært en del av Helse-Bergens psykososiale kriseteam, som rykker ut for å bistå ved større ulykker.

Dette sier Espen om seg selv

For meg er det viktig at du som klient kjenner deg møtt på en god måte. Jeg er opptatt av å dele av min erfaring og kunnskap, tilpasset til de utfordringene som du står i. I behandling er jeg en aktiv og deltakende psykolog, og synes at humor kan være forløsende også i vanskelige situasjoner. Det jeg setter mest pris på med jobben min, er å kunne gi mennesker jeg møter ny innsikt og perspektiver som gjør det mulig å bryte ut av en fastlåst situasjon. Jeg ser på behandlingen som er samarbeidsprosjekt, hvor vi i fellesskap finner frem til den mest tilpassede måten å møte dine utfordringer.

Dette sier Menta-teamet om Espen

Espen er kunnskapsrik, varm og rolig. Han skjønner fort hvor skoen trykker, og har evnen til å komme med råd, innspill og hjelp fra flere ulike perspektiver. Dette gjør Espen til en særlig fleksibel og kompetent behandler, som man er trygg og ivaretakende. Han viser alltid en genuin interesse i andre mennesker og møter folk med respekt, innsikt og forståelse.