Elida Måkestad

Elida Måkestad

Psykologspesialist ved Bergenskontoret

Elida var ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2009. Hun er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barn og unge. Hun har lang og variert erfaring fra offentlig psykisk helsevern, med blant annet ulike psykiske helseplager så som angst, depresjon, traumer, relasjonelle vansker og selvbildeproblematikk. Elida har lang erfaring med å hjelpe familier som står i vanskelige livssituasjoner. Hun har opplæring i behandlingsmetoder som emosjonsfokusert foreldreveiledning, dialektisk atferdsterapi og interpersonlig terapi. Elida har en særlig interesse for å jobbe med par og er for tiden i gang med en videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi. Elida har lang erfaring med fagformidling både gjennom å holde kurs og gi veiledning til andre faggrupper. Hun har i en årrekke undervist på profesjonsutdanningen i psykologi ved Universitetet i Bergen. I tillegg til dette har hun bred erfaring med veiledning av andre faggrupper, både innenfor helsevesenet og rettsvesenet. Hun veileder også psykologistudenter ved universitetet i Bergen.

Elida tilbyr både individualterapi, foreldreveiledning og parterapi.

Dette sier Elida om seg selv

De fleste oppsøker psykolog fordi de ønsker en endring. I mitt møte med deg eller dere som søker hjelp, er jeg opptatt av å skape et trygt rom hvor du føler deg forstått og ivaretatt. Trygghet er en nødvendig forutsetning for å kunne utforske følelser og fastlåste tanke- og handlingsmønstre. Endring kan være vanskelig å få til på egenhånd. Derfor gir det terapeutiske samarbeidet en unik mulighet for å finne frem til hva akkurat du eller dere trenger.

I mitt arbeid benytter jeg ulike terapeutiske metoder. Jeg forsøker alltid å tilpasse disse etter dine/deres behov. Det kan være at det er riktig å benytte en kognitiv tilnærming eller en mer emosjonsfokusert for å hjelpe deg eller dere med det som et vanskelig.

Dette sier Menta-teamet om Elida

Elida er en varm, imøtekommende og faglig sterk psykolog. Hun utviser en genuin interesse i andre mennesker, og har en spesielt god evne til kontaktetablering. Hun fremstår både lyttende, fleksibel og raus i sin tilnærming til sine klienter. Disse egenskapene gjør henne god på å skape rammer som gir gode forutsetninger for å bedrive terapi. Hennes bredde i erfaring og kompetanse gjør også at hun kan trekke veksler på flere retninger i terapeutisk arbeid.