Line Gadolin

Line Gadolin

Psykolog ved Stavanger-kontoret

Line har erfaring fra OCD-teamet i Bergen og har i hovedsak arbeidet med behandling av ulike angstlidelser. Her har hun jobbet med både barn og voksne i korttidsbehandling og lengre behandlingsløp. I tillegg til behandling har hun også arbeidet med opplæring av andre terapeuter. Hun er sertifisert behandler, gruppeleder og veileder i den anerkjente behandlingsformen 4-dagersbehandling, som er en måte å gi konsentrert behandling for OCD og angstlidelser.

Dette sier Line om seg selv

Det jeg synes er spesielt gøy med angstbehandling er at man ofte ser store endringer i løpet av kort tid. Jeg er særlig opptatt av at du som klient skal føle deg forstått og at behandlingen kjennes virksom og relevant for akkurat deg!

Dette sier Menta-teamet om Line

Line er en varm, lyttende og engasjerende behandler. Hun bruker ofte humor sammen med klientene i behandlingen, og mange opplever det som befriende å kunne le og komme i kontakt med andre følelser enn angsten, selv om man står midt i en krevende behandling. Line er en svært dyktig behandler, som sitter med betydelig kunnskap og kompetanse på flere områder.