Tangle

Skreddersydd behandling

I Menta bruker vi forskningsbaserte behandlingsmetoder og skreddersyr behandlingsforløpet til deg og dine behov. Behandlingen vil kunne foregå ukentlig eller i et konsentrert format.

Shape

Målet med alle våre behandlinger er at du raskest mulig skal klare å bryte deg ut av den onde sirkelen som din lidelse utgjør, slik at du ikke lenger vil være begrenset av symptomene som nå styrer og ødelegger livet ditt.

Konsentrert behandling innebærer at man har flere behandlingsøkter over et avgrenset tidsrom, eksempelvis fire dager. Behandlingen blir da raskere fullført, men man har ikke nødvendigvis flere timer enn om behandlingen skjer ukentlig. Konsentrert behandling krever at man setter av tid og har fullt fokus på behandlingen underveis. Fordelen med slik oppfølging er at din behandler vil kunne følge deg tett og veilede deg gjennom spesifikke utfordringer over et kort tidsrom. Mange vil da oppleve stor bedring på kort tid.

Shapes
Tangle

Forsamtale

Dersom du ønsker behandling for psykiske plager eller lurer på om våre tjenester møter dine behov, kan du bestille en forsamtale med en av våre eksperter. Dette er en kort samtale hvor vi gjennomgår dine utfordringer og mål. Du vil også få informasjon om våre tjenester, og vi vil sammen kunne lage en plan for veien videre hos oss. Forsamtalen er uforpliktende og du velger selv om du ønsker videre oppfølging hos oss.

Utredning

For best mulig effekt av behandling er det viktig med en god og strukturert utredning og behandlingsforberedelse. I utredning innhenter vi mer detaljert informasjon om deg og dine plager for å sikre at det ligger godt til rette for behandling hos oss. Vi utformer en utredningsrapport og setter sammen et passende behandlingstilbud, slik at vi raskest mulig kan komme i gang med behandling.

Vi er opptatt av å tilby riktig hjelp til riktig tid, og setter ikke i gang med behandling om vi ikke har grunn til å tro at den vil virke. Hvis det viser seg at Menta sine tilbud ikke vil kunne dekke dine behov, vil du få informasjon og råd om aktuelle alternativer. Man vil også kunne få tilgang til egen utredningsrapport, og denne kan man ta med til fastlege eller andre aktuelle behandlere.

Korttidsbehandling / Repetert 1-sesjonsbehandling

Repetert 1-sesjonsbehandling innebærer kortere sesjoner på 45 minutter til 90 minutter som gjentas et visst antall ganger. Det anbefales også en eller flere oppfølgingssamtaler i etterkant for å sikre at man fortsetter i et godt spor på egenhånd.

Firedagersbehandling

For noen er det behov for å jobbe konsentrert og sammenhengende over flere dager for å få til snuoperasjonen som kreves for å ta seg ut av angstlidelsen. Vi tilbyr firedagersbehandling for tvangslidelse, panikklidelse og sosial angstlidelse. Behandlingen skjer som regel med fire til seks andre deltakere. Her vil man få det beste fra gruppeterapi og individualterapi. Behandlingen vil være individuelt tilpasset til den enkelte, men man får også mulighet til å lære av og få støtte av andre.

Individuelt tilpasset format

Et konsentrert eller kortere behandlingsløp passer ikke for alle, og det vil derfor også være mulig å møte behandler ukentlig eller gjennom andre, skreddersydde behandlingsløp.

Shapes

Samtaler over video eller oppmøte

For å tilpasse oss dine behov tilbyr vi behandling ved oppmøte eller over video.

Vi har kontorer i Bergen og Stavanger.

Videokonsultasjoner kan bookes uavhengig av hvor man bor.

Dersom du ikke bor i Bergen eller Stavanger og ønsker behandling med fysisk oppmøte, har vi en avtale der man får gunstige priser på overnatting ved Montana Vandrerhjem, som ligger i samme bygg som Menta holder til i Bergen.

Contact