Tangle

Sosialt entreprenørskap

Teamet bak Menta har gjennom 20 år bidratt til internasjonalt anerkjent forskning og innovasjon. Dette har gitt resultater. Vi er likevel overbevist om at våre viktigste bidrag ligger i tiden som nå kommer.

Shapes

Vi gir oss aldri i kampen for å sikre at de som er rammet av psykisk lidelse har lav terskel til behandling som holder høy kvalitet. Det er så mange som i løpet av livet rammes. Konsekvensen er alt for ofte år etter år som svinner hen, styrt av angst og depresjon. Det går utover enkeltpersoner, deres nærmeste og det rammer samfunnet. Psykisk lidelse er blant de vanligste årsakene til redusert livskvalitet, uførhet og tap av inntekt.

Vi tar i bruk de metodene som har vist seg å gi størst effekt og tilpasser både innhold og formatet behandlingen gis i, etter den enkeltes behov. Gjennom våre klinikker kan vi hjelpe mange, men vårt mål er å hjelpe langt flere gjennom å gjøre opplæring, veiledning og verktøy tilgjengelig for kolleger og andre klinikker som jobber mot samme mål.

I Menta er vi organisert som spesialiserte team for å sikre spisskompetanse. Vi sikrer samtidig godt samarbeid mellom kolleger og team som har ulik spisskompetanse. Vi samler systematisk inn erfaringer og informasjon som benyttes for å forbedre innhold og rammer for behandlingen som gis.

Gjennom vår egenutviklede e-plattform, modell for matched care og rammeverk for å systematisere erfaringer og informasjon fra hvert behandlingsforløp, sikrer vi at behandlingen som gis i dag er bedre enn den som ble gitt i går.

Som klinikk har vi ikke som mål å bli større enn det vi må for å sikre utviklingen av bedre løsninger. Den positive effekten av vårt arbeid skal i hovedsak komme gjennom kolleger og andre klinikker som ønsker å samarbeide med oss og delta i opplæring, veiledning og benytte våre løsninger og verktøy. På dette området har vi som ambisjonsnivå å være en internasjonal ledende aktør som bidrar til å endre måten effektiv behandling utvikles og gjøres tilgjengelig med høy kvalitet og nødvendig skreddersøm.

Vi skal bidra til å sikra at det er lav terskel til behandling som holder høy kvalitet og vi skal bidra til å tette gapet mellom det som er kunnskapsbasert og anbefalt og det som reelt sett er tilgjengelig for de som får sine liv ødelagt av psykisk lidelse.

I alt vi gjør opererer vi med dobbel bunnlinje. Vi står med en fot plantet i et brennende engasjement for å skape endring innen et felt som sårt trenger det. Vi står samtidig med en fot godt plantet i nøktern analyse som tilsier at vi kan skape et økonomisk bærekraftig firma der investorer og ildsjeler kan møtes og sammen gjøre en forskjell.

Contact