Tangle

Menta Helse: Et nytt senter for behandling og fagutvikling

Menta Helse gir enkel og rask tilgang til behandling som holder høy kvalitet

Shapes

Psykisk lidelse koster samfunnet mer enn noen annen sykdom. Alle kjenner noen som får livet sitt styrt av angst eller relaterte lidelser. Det rammer den enkelte, det rammer familier og det rammer oss som samfunn.

Fellesskapet har et ansvar for å hjelpe de som rammes. Det legges ned stor innsats og betydelige ressurser innen dette feltet. Det er samtidig store utfordringer knyttet til organisering av tilbudet.

Behandling som støttes av forskning og anbefales i retningslinjer er ofte utilgjengelig for de som er rammet. Det er stor usikkerhet rundt kvaliteten i behandling som tilbys. Det undersøkes i liten grad om hjelpen som gis faktisk hjelper. Utviklingen av nye metoder går for sent.

Vi trenger et taktskifte der vi sikrer sømløst samarbeid mellom de som har kompetanse innen behandling, forskning, fagutvikling og teknologi. Dette kan sikre at de som lider får enkelt og raskt tilgang til behandling som holder høy kvalitet. Vi trenger spisskompetanse og vi trenger samarbeid.

Dette er drivkraften for etableringen av Menta Helse. Vi skal tilby behandling der de beste metodene tas i bruk og tilpasses den enkelte. Vi skal ha lav terskel til tjenester som holder høy kvalitet.

Senteret består av håndplukkede fagpersoner, forskere og eget IKT-utviklerteam. I tiden fremover skal Menta være en pådriver i dette viktige arbeidet. Gjennom Menta klinikkene vil det gis tilbud om behandling som holder høy kvalitet og det er utviklet rammeverk og prosedyrer som sikrer at erfaringer og resultater av arbeidet kommer nye pasienter til gode.

For å sikre at behandling kan gis på pasientens premisser tilbys det behandling ved fysisk oppmøte i våre lokaler eller ansikt til ansikt via vår nettløsning. Det er også anledning til å gjennomføre utrednings- og behandlingsopphold ved vårt senter på Montana i Bergen.

Teamet bak Menta har gjennom 20 år bidratt til internasjonalt anerkjent forskning og innovasjon. Dette har gitt resultater. Vi er likevel overbevist om at våre viktigste bidrag ligger i tiden som nå kommer.

Menta er nå i drift med psykologspesialist Espen Øvrehus som klinikkleder og Trond Klæboe som daglig leder av Menta Tech. Mer informasjon om senteret og behandlingstilbudet finner du på www.menta.no.

Shapes

For mer informasjon, kontakt

Klinikkleder Espen Handeland Øvrehus +47 56 32 00 00 eller espen.ovrehus@menta.no.

Contact