Meeting
Shapes

Hvordan har du det?

Under her finner du relevant informasjon om angst og hva som kjennetegner de forskjellige angstlidelsene.

Vi har også skrevet om hva som er anbefalt behandling for de forskjellige lidelsene.

Tangle
Shapes

Angst

Frykt. En sterk og ubehagelig følelse som tydelig merkes i kroppen. Du kan føle at hjertet ditt begynner å slå, hendene blir klissete, pusten blir raskere og oppmerksomheten blir smalere.

Depresjon

Kjenner du på vedvarende nedstemthet eller likegyldighet? Finner du mindre glede og interesse i ting enn du vanligvis gjør? Har det vært slik over en lengre periode? Går dette utover søvn, matlyst og evne til å konsentrere deg?

Irritabel tarm-syndrom

Har du fått påvist IBS? Har du gjort livsstilsendringer, men opplever fremdeles å være plaget?

Tics/tourettes syndrom

Har man både motoriske og vokale tics, og disse har vært tilstede over ett år og oppsto før fylte 18 år, kalles dette Tourettes syndrom.

Contact